תקנון

אתר זה הינו בבעלות חברת איליה ישראל א.ש. 2006 בע"מ ח.פ 513857672, מנוהל ומופעל על ידה באופן בלעדי (להלן לצורך מסמך זה ADITA GOLD).

השימוש באתר אסור למי שטרם מלאו לו 18 שנה או מי שאינו מחזיק בכרטיס אשראי בתוקף.

השימוש באתר מותנה בהסכמת המשתמש לתקנון זה. לפיכך הנך מתבקש לקרוא בעיון את התקנון בטרם תעשה שימוש באתר. במידה ואינך מסכים לכתוב, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר זה.

מטעמי נוחות נוסח התקנון בלשון זכר, אך הנאמר בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

תשלום ואספקה:

 1. התמונות באתר הינן להמחשה בלבד. ADITA GOLD עושה כל שביכולתה על מנת שהתמונות ישקפו נאמנה את המוצרים, יחד עם זאת ייתכנו הבדלים שמקורם במגבלות טכניות.
 2. במקרה חריג בו המוצר אזל או יחול עיכוב באספקתו, נציג מטעמנו יצור איתך קשר והודעה תימסר בטלפון או בדוא"ל.
 3. המוצר יסופק רק לכתובת ידועה, ויידרש זיהוי המקבל ע"י תעודת זהות.
 4. חל איסור על רכישת פריטים למטרה מסחרית. ADITA GOLD שומרת לעצמה את הזכות שלא לכבד רכישה שבוצעה למטרה מסחרית לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. זכות הביטול תעמוד לחברה גם בכל מקרה בו הפר המשתמש/ת ו/או הרוכש/ת ו/או לא עמד/ה בהתחייבויות מהתחייבויותיו/ה ו/או במקרה בו מסר/ה פרטים לא נכונים ו/או לא שלמים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים כמו גם במקרה של העדר אישור העסקה ע"י חברת האשראי או במידה והחברה מוצאת את העיסקה כחשודה בין אם על פי שיקול דעתה הבלעדי ובין אם על פי שימוש במידע צד שלישי.

תעודת אחריות:

 1. כל המוצרים המוצגים באתר נהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל, וחוסים תחת כל חוק ותקנה בעניין.
 2. ADITA GOLD מקבלת על עצמה שליחה בשנית של חבילות אשר לא יגיעו ליעדם, בשל מעשה ו/או מחדל של רשות הדואר, ללא כל חיוב. אישור מסירת החבילה יהווה ראיה שהחבילה הגיעה ליעדה.
 3. ADITA GOLD אינה אחראית לנזק שנגרם מפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה. 

מדיניות החזרות:

 1. ADITA GOLD מתחייבת לפעול בהגינות ולספק רמת שירות גבוהה.
 2. החזרת ו/או החלפת מוצרים תתבצע בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, ותתאפשר רק במקרה שלא נעשה שימוש במוצר והוא נשמר במצב בו היה בעת קבלתו ובאריזתו המקורית.
 3. הודעה על ביטול או החלפה תתבצע דרך מייל או טלפונית בלבד. עלויות השילוח, במקרה של החזרה, יחולו על הלקוח.
 4. במקרה של החזרת מוצר - יתאפשר זיכוי כספי מלא בגין המוצר לאחר קבלתו ובדיקת מצב שימושו. במקרה זה, יוחזר הכסף ששולם בניכוי דמי המשלוח. דמי משלוח אינם ניתנים לזיכוי.
 5. גיפט קארד אינו ניתן להחזרה.
 6. זיכוי עסקה יתבצע רק לאותו אמצעי תשלום דרכו העסקה בוצעה (למעט עסקאות גוביינא מזומן)
 7. מבצע החלפות והחזרות חינם ע"י שליח הינו בתוקף עד ה 31/12/24 ומוגבל להחזרה או החלפה אחת עבור לקוח. "עדיתא" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או לסיימו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

ברירת דין:

 1. ADITA GOLD רשאית למנוע מכל מאן דהוא להשתתף בקניה באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי בלבד.
 2. כל הליך/ בירור/ תביעה משפטית הקשורה לאתר תתברר בבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

פרטיות ואבטחת מידע:

 1. לשם ביצוע הרכישה באתר הינך נדרש להכניס פרטים אישיים הכוללים כתובת, מספר טלפון, כתובת מייל ופרטי תשלום.
 2. אין עליך חובה להכניס פרטי כרטיס אשראי אלא אם בחרת בכך, תוכל למסור אותם טלפונית או לשלם במזומן. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן.
 3. ADITA GOLD מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לשם ביצוע עסקאות והפצת חומר שיווקי של החברה.
 4. בעצם מסירת פרטייך לצורך הרשמה לדיוור או רכישה בחנות, הנך מביע את הסכמתך לקבלת חומר פרסומי לכתובת המייל או ישירות לנייד ולא תהיה לך שום טענה כלפי ADITA GOLD או מי מטעמה. לידיעתך, שמורה לך האופציה להסיר עצמך מרשימת הדיוור בכל רגע נתון בערוץ בו התקבל הדיוור.
 5. רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה לכך שמידע אודות המשתמש וכל נתון שיופק על סמך ניתוח נתונים יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין.
 6. למשתמש באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטים והשימוש בפרטים כאמור לעיל והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה.
 7. פרטיות משתמשי האתר חשובה לנו ולכן, ADITA GOLD נוקטת באמצעים הטכנולוגיים המקובלים לשם אבטחה והגנה על המידע. יחד עם זאת, ולמרות המאמצים לאבטח את הנתונים באתר, ייתכנו פריצות וחשיפה לגורמים שלישיים. ADITA GOLD ומי מטעמה לא ישאו באחריות בגין כל נזק עקיף או ישיר אשר יגרם למשתמש כלשהו או מי מטעמו.
 8. בעת שימוש באתר נאסף מידע ממס' מקורות ביודעין והנרשם מאשר כי הוא מסר מידע אודותיו מרצונו החופשי ובהסכמה.
 9. הלקוח מודע לכך כי מידע שבחר לפרסום כגון קישור, ביקורת או טקסט אינו בגדר מידע פרטי.
 10. שימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצורכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות ובכלל זה: תפעולו השוטף והתקין, שיפור חווית המשתמש, שיפור השירותים והתכנים באתר, התאמת תכנים ושירותים ללקוחות, למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות טכנולוגיית "עוגייה" (Cookies) לצרכי ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת משובים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies.

תנאים נוספים:

 1. ADITA GOLD שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים הנקובים באתר בכל עת וללא מתן הודעה מראש.  
 2. ADITA GOLD רשאית לבטל מכירה לפי שיקול דעתה הבלעדי אם למשל נעשתה טעות בהקלדה של מחיר מוצר או תיאור / תמונה לא נכונים.
 3. ADITA GOLD רשאית לשנות ולהתאים את התקנון וכללי השתתפות במכירה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

תקנון פעילות ברשתות החברתיות:

הגדרות:

תנאי ההשתתפות בפעילות יהיו כמפורט בתקנון זה להלן:

 

 1. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים, לשני המינים.
 2. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות כל מסמך או פרסום אחר, תגברנה הוראות התקנון.
 3. "עורכת הפעילות" – עדיתא גולד. 
 4. "משתתף" – כל אדם מעל גיל 18 ,בעל פרופיל אישי פעיל בפייסבוק אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה. חברות ו/או קבוצות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי, אינם רשאים להשתתף בפעילות. 
 5. "פעילות" - פעילות אשר תתנהל מעת לעת, בין המשתתפים בדף הפייסבוק של עדיתא גולד.
 6. "תקופת הפעילות" – אלא אם נאמר מפורשות אחרת, הפעילות אינה קצובה בזמן ותמשך לפי בחירתה הבלעדית של עורכת הפעילות. עורכת הפעילות תהיה רשאית להפסיק ו/או לחדש את הפעילות בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 7. "פרס" – כפי שיוגדר בעמוד הפייסבוק בעת עריכת הפעילות. הפרס הינו אישי לזוכה בלבד, ואינו ניתן להמרה.

 

ההשתתפות בפעילות:

 1. על המשתתפים להיכנס בתקופת הפעילות לעמוד הפייסבוק, בו יוצגו מעת לעת פעילויות שונות. המשתתפים יתבקשו לענות בתקופת הפעילות על שאלה ו/או להוסיף תמונה ו/או לעמוד בתנאי הפעילות כפי שיוצגו בעמוד הפייסבוק.
 2. לאחר העלאת הפעילות מטעם עורכת הפעילות בעמוד הפייסבוק, יתאפשר למשתתפים להגיב לנושא הפעילות באזור המיועד לכך ולזכות בכפוף לתנאי תקנון זה בפרס.
 3. האחריות על העלאת התכנים מטעם המשתתפים, חלה אך ורק על המשתתפים ולעורכת הפעילות אין ולא תהיה כל אחריות בגין תכנים אשר לא נוצרו באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בהם.
 4. תנאי להשתתפות בפעילות הוא העלאת תוכן תקין אשר נוצר והועלה כדין לעמוד הפייסבוק בהתאם לאמור בסעיף זה.
 5. יובהר כי עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות להסיר משתתפים ו/או תגובות משתתפים מעמוד הפייסבוק, על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. משתתף, אשר פרטיו האישיים אינם מאפשרים פניה חוזרת אליו על-ידי עורכת הפעילות, לא יחשב כמשתתף לצורך פעילות בעמוד הפייסבוק כאמור.

 

הצהרת המשתתף:

 1. המשתתף מצהיר כי הוא בעל זכויות הקניין הרוחני לתוכן אשר העלה לעמוד.
 2. המשתתף מצהיר כי לא יעלה לעמוד הפייסבוק תוכן פוגעני הכולל תכנים מיניים, פרובוקטיביים, טורדניים, עוינים, אלימים, גזעניים, מידע שקרי או מידע המהווה פגיעה בפרטיות האחר.
 3. ידוע למשתתף כי עורכת הפעילות לא תשא בשום אחריות לגבי תביעות בענייני תוכן או מידע. האחריות המלאה תחול על המשתתף ויהיה עליו לשפות ולפצות את עורכת הפעילות בגין כל נזק שיגרם עקב כך.
 4. ידוע למשתתף כי עורכת הפעילות תהיה רשאית לעשות שימוש מסחרי בתוכן או במידע שהועלה לעמוד הפייסבוק

 

בחירת הזוכה:

 1. בחירת הזוכה תעשה ע"י שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות.
 2. המשתתף מצהיר כי לא תהיה לו טענה כנגד עורכת התחרות או מי מטעמה בנוגע להחלטתה. 
 3. במקרה של חשד של הפרת התקנון ע"י משתתף, תהיה רשאית עורכת הפעילות לבטל את השתתפותו.   
 4. עורכת הפעילות תפרסם את שם הזוכה בעמוד הפייסבוק ותנסה ליצור איתו קשר בשעות העבודה המקובלות.
 5. במידה ועורכת הפעילות לא הצליחה ליצור קשר עם המשתתף הזוכה תוך 14 ימים, ייפסל המשתתף ולא יהיו לו טענות כלפי עורכת הפעילות.